De oudercommissie

Binnen ons gastouderbureau is er een oudercommissie actief. De oudercommissie heeft als doel:

  1. de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;
  2. te adviseren ten aanzien van kwaliteit;
  3. betrokken te zijn bij de actualisering van het pedagogische beleidsplan;
  4. het behartigen van de belangen van de ouders van het gastouderbureau bij de directie.

Ouders worden door de oudercommissie via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden bij ontwikkelingen.

Leden in de oudercommissie zijn:

  • Ivana Sapury
  • Marthe Eggly

 

De oudercommissie is bereikbaar via ocbunderbosoc@gmail.com.