De oudercommissie

Binnen ons gastouderbureau is er een oudercommissie actief. Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met het gastouderbureau de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders. Ouders kunnen daarom ook altijd contact leggen met onze oudercommissie.

Hier houdt onze oudercommissie zich mee bezig:

 1. De belangen behartigen van de kinderen, de vraag- en gastouders aangesloten bij ons gastouderbureau.
 2. Ze hebben adviesrecht over een aantal zaken, hieronder leest u daar meer over.
 3. De oudercommissie helpt en denkt mee met het organiseren van activiteiten zoals met de Dag van de Gastouder of een Kerstborrel.
 4. Meedenken over allerlei voorkomende zaken, zoals themabijeenkomsten en nieuwsbrieven.
 5. Het behartigen van de belangen van de vraag- en gastouders van het gastouderbureau bij de directie.

Onze oudercommissie heeft het recht (on)gevraagd te adviseren over:

 • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid.
 • Het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid.
 • Vaststelling en wijziging van de klachtenregeling.
 • Wijzigingen van de prijs van de kinderopvang.

Leden van onze oudercommissie zijn:

 • Ivana Sapury
 • Marthe Eggly

  

De oudercommissie is bereikbaar via e-mailadres: ocgastouderbureauklik@hotmail.com