De meldcode

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kindermishandeling en huiselijk geweld is een ernstige kwestie waar we heel tactvol mee om willen en moeten gaan. Vooral bij de kinderopvang kan (een vermoeden van) kindermishandeling gesignaleerd worden. Speciaal voor deze branche is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Bij een vermoeden van kindermishandeling handelen wij volgens de Handleiding behorend bij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang. Bij het opvangadres is deze meldcode schriftelijk aanwezig. Onze gastouder kent de inhoud van deze meldcode en handelt er aantoonbaar naar.