Informatie

Hier leest u meer informatie over ons gastouderbureau. Via het submenu kunt u naar verschillende onderwerpen.

Wat is verantwoorde kinderopvang?

Wij spreken van verantwoorde kinderopvang, als deze bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige en evenwichtige personen, die adequaat functioneren in de samenleving. De gastouder heeft hierin een belangrijke taak te vervullen: zij is namelijk mede-opvoeder en levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van het aan haar toevertrouwde kind. Wij zien er dan ook op toe, dat de gastouder voldoet aan de hieronder genoemde basisvoorwaarden, noodzakelijk voor het bieden van verantwoorde kinderopvang.