Eisen gastouder

Wij zijn altijd op zoek naar liefdevolle gastouders die samen met ons willen bijdragen aan de ontwikkeling en het welbevinden van jonge kinderen in een huiselijke omgeving.

Je beschikt over een flinke dosis enthousiasme en kunt jouw ruime kennis over jonge kinderen inzetten om dé beste opvang te bieden. Je bent in staat om een veilige omgeving te creëren waar kinderen individuele aandacht en zorg krijgen. Daarbij kun je rekening houden met de wensen en verwachtingen van de ouders. 

MBO-2 diploma Helpende Zorg en Welzijn of vergelijkbaar

Als gastouder moet je in het bezit zijn van een geldig MBO-2 diploma Helpende Zorg en Welzijn of een vergelijkbare opleiding. Via deze link kun je controleren of jouw diploma toereikend is:  https://duo.nl/images/lijst-van-kwalificerende-opleidingen-voor-het-beroep-van-gastouder-versie-21-april-2016.pdf

Wanneer je gastouder wilt worden en niet over een geldig diploma of kinder-EHBO-certificaat beschikt, dan kun je deze via een verkort traject alsnog behalen. Neem voor meer informatie contact met ons op, samen bekijken we de opleidingsmogelijkheden en begeleiden we je tijdens het registratieproces.

VOG en het Personenregister Kinderopvang

Elke gastouder moet beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang en gekoppeld zijn aan onze organisatie. Als de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, is dit alles ook verplicht voor de huisgenoten van 18 jaar en ouder. Wij helpen je hier uiteraard bij. 

Kinder-EHBO-certificaat

Een gastouder dient te beschikken over een geregistreerd en geldig kinder-EHBO-certificaat. Vraag bij ons na welke certificaten voldoen. Jaarlijks kun je via ons gastouderbureau de herhaling voor kinder-EHBO (volgens de eindtermen van het Oranje Kruis) gratis volgen.

 Aanvullende eisen

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je eigen kinderen staan niet onder toezicht.
  • Je bent niet uit het ouderlijk gezag ontheven of ontzet. Dit wordt door de GGD-inspecteur gecontroleerd. Als de ondertoezichtstelling of ontheffing na registratie plaatsvindt, kan dit leiden tot verwijdering uit het LRKP.
  • Je spreekt Nederlands tijdens de opvang. Bij de opvang van kinderen van buitenlandse ouders, kan ook de voertaal van het gezin worden gesproken, overeenkomstig een door ons vastgestelde gedragscode.
  • Je bent bekend met de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en handelt hier naar.
  • Je kent de Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en handelt daar naar.

 bron: www.rijksoverheid.nl