Welkom bij Gastouderbureau Klik!

Voor de momenten dat u er even niet kunt zijn, zoekt u uiteraard de beste opvang voor uw kind. Een plaats waar uw kind in een kleine groep alle individuele aandacht krijgt wat het verdient en waar rekening gehouden wordt met uw wensen. Wij helpen u graag met het vinden van de juiste professionele gastouder die past bij uw verwachtingen en identiteit.

Als bureau bemiddelen wij tussen de vraagouder en de gastouder. Vraagouders zijn de personen die opvang voor hun kind zoeken en gastouders zijn de personen die de opvang aanbieden.

 

Gastouderopvang in het algemeen

Gastouderopvang is een erkende vorm van kinderopvang en moet aan kwaliteitseisen voldoen. De opvang van kinderen vindt plaats in een huiselijke sfeer. De groep is kleinschalig, de aandacht is persoonlijk en de gastouder is flexibel. De opvang kan zowel bij de gastouder, als bij de vraagouder thuis plaatsvinden. Kinderen van 0 tot 13 jaar zijn van harte welkom. Wel dient er ten minste 20 uur opvang per maand nodig te zijn.

 

Begeleiding vanuit Gastouderbureau Klik

Wij vinden het onze plicht om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen en te controleren. Dit doen we door een goede begeleiding te bieden aan de gastouders. Wij leggen regelmatig bezoeken af en voeren begeleidingsgesprekken om te monitoren hoe het gaat en te onderzoeken waar we ondersteuning kunnen bieden. Ook vinden we het belangrijk dat er ieder half jaar een evaluatiemoment tussen u en de gastouder plaatsvindt. De gastouders worden continu geschoold en zijn allemaal in het bezit van een EHBO-certificaat.

Wij werken volgens de hygiene richtlijnenvan het RIVM; https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso. Daarnaast hebben we een pedagogisch beleid die een belangrijke leidraad vormt voor de gastouders.

 

Nieuwsberichten

Gastouders gezocht!

Ben jij gastouder, of wil je gastouder worden? Door groeiende vraag naar opvang hebben we je nodig!

Lees meer